Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
3824 33e5
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
7157 3246 500

petalier: untitled by SamAlive on Flickr.

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viairmelin irmelin
6818 e1a5
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viairmelin irmelin
9338 9ad9
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viairmelin irmelin
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
1419 b0d9
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
1538 6e31
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin

September 23 2017

0147 ccb5
Reposted fromsarazation sarazation viatimetobegin timetobegin
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viatimetobegin timetobegin
3154 cb28 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viatimetobegin timetobegin
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
4989 f9ee 500
Reposted fromamatore amatore viatimetobegin timetobegin
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatimetobegin timetobegin
8077 9e88
Reposted fromhagis hagis viatimetobegin timetobegin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl