Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

7717 ce38
Reposted fromtaSowa taSowa vialugola lugola
Bo przy Tobie (i dopiero przy Tobie, i tylko przy Tobie) miłość zaczęła mi dostarczać takich właśnie chwil dosłownego, wariackiego szczęścia.
— A.Osiecka do J.Przybory - Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromosaki osaki vialugola lugola
3563 a4d3 500

vrtoglavicazanosa:

La jalousie / Jealousy (2013)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialugola lugola
9039 ed44
Reposted fromtulele tulele viariczard riczard
6893 1ecc 500
Reposted fromohshit ohshit viariczard riczard
2697 fe2d
Reposted fromcalifornia-love california-love viariczard riczard
9568 5a04
Reposted fromnathaliestriker nathaliestriker viariczard riczard

April 17 2015

chcę uzupełnić siebie twoją miłością
— m.
Reposted byspokodama spokodama
0127 bbd6 500
Beckett
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaPoranny Poranny
8372 3e43 500
Reposted fromerial erial viaPoranny Poranny
3578 d13c
Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
Reposted fromcharlottinka charlottinka viaPoranny Poranny
4776 8134 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaPoranny Poranny
8664 4c06 500
surprise kiss
Reposted frombecurious becurious viaPoranny Poranny
Nigdy nie ufaj kobiecie, która nie lubi jeść. Prawdopodobnie jest beznadziejna w łóżku.
— Federico Fellini
9857 9e9f
Reposted fromeroth eroth viaPoranny Poranny
Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaPoranny Poranny
4953 9094 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodislove foodislove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl